De Verbinders Internationaal

denkt u aan...

  • Interculturele communicatie - Specialisatie Midden-Oosten en Noord-Afrika
  • Transnationale personeelswerving
  • Vertaaldiensten Nederlands, Arabisch, Frans,Afghaans en Engels 
  • Tolken Nederlands, Arabisch, Frans en Engels