INTERCULTUREEL VAKMANSCHAP

intercultureel vakmanschap

 • Moeilijk bereikbare doelgroepen
 • Eigen kracht eerst: mantelzorg 
 • Praktijkassistentie zorg 
 • Interculturele ouderenzorg 

WIJKONTWIKKELING

wijkontwikkeling

 • Outreachend wijkgericht werken
 • Deradicaliseringstrajecten
 • Buurtvaderprojecten 
 • Etnisch ondernemerschap
 • Buurthulp 

DIVERSITEIT OP WERKVLOER

diversiteit op de werkvloer 

 • Quick-scan Interculturele bewustwording
 • Training Intercultureel leidinggeven
 • Coaching on the job 

DE VERBINDERS INTERNATIONAAL

internationaal

 • Interculturele communicatie
 • Zakelijke taaldiensten
 • Internationale handelsmissies
 • Juridische ondersteuning  

De Verbinders traint buurtouders in Haarlem

Op 8 december verzorgt De Verbinders een praktische training aan de buurtouders van Meerwijk in Haarlem. De Burtouders leren hoe ze in moeilijke situaties contact leggen en op een verbindende manier het gesprek blijven aangaan met de buurtbewoners.   

Lees verder